Σύμφωνα με διάφορες Ανατολικές πνευματικές παραδόσεις, το σώμα εμπεριέχει έναν τεράστιο αριθμό από σφαίρες ή δίνες ενέργειας, τα τσάκρας.

Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι επτά, που βρίσκονται στο κέντρο του σώματος, και που το καθένα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα όργανα και ενδοκρινείς αδένες, σε συγκεκριμένες σωματικές λειτουργίες, χαρακτηριστικά και νοητικές – πνευματικές καταστάσεις.

Για την ομαλή ροή της ενέργειας μέσα στο σώμα και, κατά συνέπεια για την διατήρηση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας απαιτείται να υπάρχει σωστή λειτουργία του κάθε τσάκρα, καθώς και σωστή ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσά τους.

Υπάρχουν διάφορες ενεργειακές τεχνικές και μέθοδοι εναρμόνισης της λειτουργίας του συστήματος των τσάκρας (charka balancing).

Ανάμεσα σε αυτές είναι και η χρήση συγκεκριμένων αιθερίων ελαίων για το κάθε τσάκρα, η ενεργειακή επίδραση των οποίων βοηθά στην εξισορρόπηση της λειτουργίας τους.

Τα charka blends είναι καρπός πολύχρονης έρευνας των ενεργειακών ιδιοτήτων των αιθερίων ελαίων και της επίδρασής τους στα αντίστοιχα ενεργειακά κέντρα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά μαζί με οποιαδήποτε τεχνική charka balancing, αλλά και από τον καθένα, ανάλογα με τις ποιότητες που αισθάνεται ότι χρειάζεται να αναπτύξει.