Λιβάνι...Boswelia carterii

 

Βιβλιογραφικές πληροφορίες

Το λιβάνι έπαιξε – και παίζει, σημαντικό ρόλο στην θρησκευτική και προσωπική ζωή των Αρχαίων Αιγυπτίων, Βαβυλωνίων, Περσών, Εβραίων, Ελλήνων και Ρωμαίων. Ίσως υπήρξε το σπουδαιότερο συστατικό αρωματικών θυμιαμάτων αφότου άρχισε η ιστορία.

Σύμφωνα με την Αγιουρβέδα το λιβάνι και το αιθέριο έλαιό του χρησιμοποιούνται εδώ και μία χιλιετία τουλάχιστον για αναπνευστικά προβλήματα, ρευματισμούς, αρθρίτιδα, για ενίσχυση του γυναικείου ορμονικού συστήματος, μολύνσεις του δέρματος, πληγές, και σαν τελετουργικό και καθαριστικό θυμίαμα.

Και σύμφωνα με την Κινέζικη ιατρική, το λιβάνι ανήκει στο στοιχείο της Γης (& του Μετάλλου), και αναζωογονεί το αίμα, χαλαρώνει τους μυς και τους τένοντες, ανακουφίζει τον πόνο, ηρεμεί τα συναισθήματα και ανυψώνει το πνεύμα.

      •    Επιπλέον,    «εξαλείφει    την    τοξικότητα    πληγών    και    βαθιά εδραιωμένων τοξικών δοθιήνων, υποστηρίζοντας τον εσωτερικό χώρο και προστατεύοντας την Καρδιά».

Το αιθέριο έλαιο προέρχεται από απόσταξη της ρητίνης του θάμνου.

•    Αντισηπτικό,     αντιβακτηριδιακό,     αντιφλεγμονώδες,     στυπτικό, αντικαρκινικό, τονωτικό του ανοσοποιητικού & της μήτρας, απολυμαντικό, διουρητικό, ηρεμιστικό, επουλωτικό, απεκκριτικό, μπορεί           να    χρησιμοποιηθεί    εξωτερικά    για    την    επούλωση του  δέρματος,  και  για  την  φροντίδα  του  ώριμου,  χαλαρού, αφυδατωμένου δέρματος.

•     Για άσθμα, βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, λαρυγγίτιδα.

      •                    Είναι ιδανικό βοήθημα για διαλογισμό, συγκέντρωση, στοχασμό, προσευχή. Αφιερωμένο στον Απόλλωνα, μας ενθαρρύνει να συνειδητοποιήσουμε την πνευματικότητά μας, και μας βοηθά να «ξεκολλήσουμε» από το παρελθόν και να απελευθερωθούμε.

 

Frankincense/Boswellia carterii

Frankincense played - and still plays, an important role in the religious and personal life of the ancient Egyptians, Babylonians, Persians, Jews, Greeks and Romans. It has been the most important ingredient in aromatic incense since the beginning of history.

According to Ayurveda, frankincense and its essential oil have been used for at least a millennium for respiratory problems, rheumatism, arthritis, for strengthening the female hormonal system, skin infections, sores, and as a ritual and purifying incense.

And according to Chinese medicine, it belongs to the Earth (& of Metal) element, and revitalizes the blood, relaxes the muscles and tendons, relieves pain, calms feelings and elevates the spirit.

 In addition, it "eliminates the toxicity of wounds and deeply established toxic boils, supporting the inner space and protecting the Heart".

The essential oil comes from the distillation of the bush’s resin.

  • Antiseptic, antibacterial, anti-inflammatory, astringent, anticancer, immune and uterine tonic, disinfectant, diuretic, sedative, healing, excretory, can be used externally for healing the skin, and for the care of mature, loose, dehydrated skin.
  • For asthma, bronchitis, sinusitis, laryngitis.
  • It is an ideal aid for meditation, concentration, reflection, prayer. Dedicated to Apollo, frankincense essential oil encourages us to realize our spirituality and helps us to let go of the past and break free.