Κάρο....Carum carvi

 

Βιβλιογραφικές πληροφορίες

     

Είναι  πιθανό  ότι   το   κάρο χρησιμοποιείται από το ανθρώπινο είδος εδώ και περίπου  8.000 χρόνια.

Στην Αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιήθηκε σαν τελετουργικό αρωματικό και διατροφικό συστατικό, και οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν για να βοηθήσουν τη χώνεψη και να ανακουφίσουν τον τυμπανισμό.

Ο Γαληνός, στο κείμενό του Περί Απλών Φαρμάκων (165 π.Χ.), κατέταξε τον σπόρο κάρου σαν καυτό και ξηρό «τρίτου βαθμού», αντανακλώντας την   πικάντικη, θερμαντική, διεγερτική φύση του ελαίου.

Ο Nicholas Culpeper συνδύασε το φυτό με τον αστρολογικό Ερμή, και αναφέρει ότι οι σπόροι του κάρου «ανακουφίζουν όλα τα κρυολογήματα του κεφαλιού, του στομάχου και των εντέρων».

      • Άφυσο,  αντισπασμωδικό,  στυπτικό,  ανθελμινθικό,  απεκκριτικό, γενικό                    τονωτικό,     εμμηναγωγό,     γαλακταγωγό,     χωνευτικό, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβητικό, το αιθέριο έλαιο παράγεται με απόσταξη των σπόρων.

Σύμφωνα με την Ανατολική ιατρική, το αιθέριο έλαιο του κάρου προάγει την ροή της ενέργειας-Qi μέσα στο στομάχι και τα έντερα, ανακουφίζοντας τους σπασμούς και ενθαρρύνοντας τις περιστάλσεις (λειτουργία του λείου μυός).

      • Ενδείκνυται  για  κοιλιακό  φούσκωμα,  δυσπεψία,  ναυτία,  εμετό, ρέψιμο και τυμπανισμό.

• Για  άτομα  που  έχουν  τάση  παχυσαρκίας,  που  κουράζονται  και «παγώνουν» εύκολα.

      •  Ενισχύοντας το Στοιχείο της Γης, το κάρο αποκαθιστά την ικανότητά μας να παραμένουμε «επικεντρωμένοι» και σταθεροί.

      •  Ψυχολογικά, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα που μεγάλωσαν σε ασταθή συναισθηματικά περιβάλλοντα.

 

Caraway/Carum carvi

Caraway has been possibly used by mankind for nearly 8000 years.

In ancient Egypt, it was used as a ritual aromatic and nutritional ingredient, and the Romans used it to ease digestion and relieve flatulence.

In his text On Simple Drugs (165 BC), Galen ranked caraway seeds as hot and dry "in the third grade", reflecting the oil’s spicy, warming, stimulating nature.

Nicholas Culpeper associated the plant with the astrological Mercur , and reports that caraway seeds "relieve all the colds of the head, stomach and intestines".

  • Carminative, antispasmodic, astringent, anthelminthic, excretory, general tonic, emmenagogue, lacagogue, digestive, antioxidant, antidiabetic, the essential oil is produced by distillation of the seeds.

According to Eastern medicine, caraway essential oil promotes the flow of Qi-energy into the stomach and intestines, relieving spasm and encouraging peristalsis (smooth muscle function).

  • It is indicated for abdominal bloating, indigestion, nausea, vomiting, burping and flatulence.
  • For people prone to obesity, who easily get tired and "frozen".
  • Enhancing the Earth element, caraway restores our ability to remain "focused" and steady.
  • Psychologically, it is particularly suitable for people who grew up in emotionally unstable environments.