Κάρδαμο....Elettaria cardamomum

 

Βιβλιογραφικές πληροφορίες

Για πάνω από 3.000 χρόνια, το κάρδαμο χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα τόσο από την Κινέζικη ιατρική όσο και από την Αγιουρβέδα.  Στην Ελλάδα εισάγονταν   από τον 4ο   αιώνα π.Χ., και αναφέρεται στα γραπτά του Ιπποκράτη, του Γαληνού και του Διοσκουρίδη.

Παραδοσιακά, οι σπόροι κάρδαμου χρησιμοποιήθηκαν για μια ευρεία κλίμακα παθήσεων - κατακράτηση υγρών, βήχα, και διάφορες νευρικές διαταραχές. Στην Ανατολή, εκτιμήθηκαν επίσης σαν αφροδισιακό.

Το αιθέριο έλαιο παράγεται με απόσταξη από τους αρωματικούς σπόρους. Θερμαντικό, τονωτικό, άφυσο, κεφαλικό, απεκκριτικό, αντιβακτηριακό, αφροδισιακό.

      •   Ενώ είναι γενικό τονωτικό της ζωτικής ενέργειας του σώματος, η κύρια χρήση του έγκειται στη θεραπεία παθήσεων του πεπτικού, ειδικά εκείνες που προκαλούνται από τη στασιμότητα της ενέργειας- Qi μέσα στο Στομάχι και τα έντερα: ανακουφίζει τη δυσπεψία και ναυτία, το κοιλιακό φούσκωμα και τους κολικούς, καθώς και το λόξυγγα και τον τυμπανισμό, και την εξουδετέρωση της δυσοσμίας του στόματος.

      •               Ψυχολογικά, το έλαιο του κάρδαμου ενδείκνυται για προβλήματα που σχετίζονται με το Στοιχείο της Γης: για ελλιπή συγκέντρωση, υπερβολική σκέψη, και στενοχώρια - ειδικά όπου υπάρχει κάποιος βαθμός νευρικής εξάντλησης.

•               Το έλαιο του κάρδαμου μας θυμίζει την αληθινή αφθονία της ζωής, και αποκαθιστά την επιθυμία μας για ευχαρίστηση.

 

Cardamom/Elettaria cardamomum

For more than 3,000 years, cardamom was extensively used by both Chinese medicine and Ayurveda. It was imported in Greece from the 4th  century BC, and is mentioned in the writings of Hippocrates, Galen and Dioscurides.

Traditionally, cardamom seeds have been used for a wide range of conditions - fluid retention, cough, and various nervous disorders. In the East, they were also valued as aphrodisiac.

  • The essential oil is produced by distillation from the aromatic seeds. warming, tonic, carminative, cephalic, excretory, antibacterial, aphrodisiac.
  • While it is a general tonic of the body’s vital energy, its main use lies in the treatment of digestive disorders, especially those caused by stagnation of Qi-energy in the Stomach and intestines: it relieves indigestion and nausea, abdominal bloating and colic, as well as hiccups and flatulence, and neutralizes bad breath.
  • Psychologically, cardamom oil is indicated for problems related to the Earth Element: for lack of concentration, excessive thinking, and distress - especially where there is some degree of nervous exhaustion.
  • Cardamom oil reminds us of the true abundance of life, and restores our desire for pleasure.