Δίκταμο
....Origanum dictamnus

 

Βιβλιογραφικές πληροφορίες

Το άγριο βότανο είναι ενδημικό στην Κρήτη, όπου φύεται σε βραχώδεις βουνοπλαγιές,     αλλά     καλλιεργείται

συστηματικά λόγω των θεραπευτικών του ιδιοτήτων, και του αιθέριου ελαίου του. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, υπάρχει ελάχιστη βιβλιογραφία σχετικά με το θαυματουργό αυτό βότανο, αν και η καλλιέργειά του ερευνάται συστηματικά από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

•     Αντιμικροβιακό,  αντισηπτικό,  αντιοξειδωτικό,  αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό, αντιρρευματικό.

•     Η  εφαρμογή  του  στην  αρωματοθεραπεία  υποδεικνύει  ότι  το αιθέριο έλαιο του δίκταμου είναι αποτελεσματικό ενισχυτικό του ανοσοποιητικού και κυκλοφορικού συστήματος, ανακουφίζει μυϊκούς και ρευματικούς πόνους, και ενδείκνυται ιδιαίτερα κατά της κυτταρίτιδας και της παχυσαρκίας.

 

Dittany/Origanum dictamnus

The wild herb is endemic in Crete, where it grows on rocky slopes, but is systematically cultivated because of its medicinal properties, and its essential oil. As strange as it may seem, there is little bibliography on this miraculous herb, although its cultivation is systematically researched by various university institutes.

  • Antimicrobial, antiseptic, antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, anti-rheumatic.
  • Its application in aromatherapy indicates that dittany essential oil is an effective immune and circulatory enhancer, relieves muscle and rheumatic pains, and is particularly indicated against cellulite and obesity.